Dine personopplysninger

I løpet av ditt skoleløp registrerer fylkeskommunen opplysninger om deg, etter ditt samtykke, i ulike informasjonssystemer og programmer. 

Behandlingen er regulert i blant annet følgende lover med forskrifter: personopplysningsloven og personvernforordningen, arkivloven, forvaltningsloven, opplæringsloven og offentlighetsloven.

Innsyn

Rett til innsyn er regulert i personvernforordningen artikkel 15. Den registrerte – i dette tilfellet en person som er eller har vært elev i videregående opplæring – har som hovedregel rett til innsyn i behandlingen av egne opplysninger.

Be om innsyn i egne personopplysninger

Avhengig av omstendighetene, kan foresatte eller andre med tilsvarende ansvarsforhold ha rett til innsyn på vegne av egne barn. 

Til toppen