Elev- og lærlingombudet i Troms

Elev- og lærlingombudet informerer om rettigheter, kan hjelpe til i vanskelige saker og kan bidra til at elever og lærlinger får god medvirkning og aktiv deltakelse i egen opplæring. 

To kvinner og en mann står i fjæra. Foto. - Klikk for stort bildeElev-, lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark. F.v: Anita Lervoll, Jon Halvdan Lenning og Gøril Figenschou. Ørjan Marakatt Bertelsen

Ombudet er en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke. Kontaktinformasjon finner du nederst i saken.

Hvem kan kontakte elev- og lærlingombudet?

 • Elever, foreldre og andre rundt eleven
 • Lærlinger og lærekandidater
 • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • Ombudet tar primært imot henvendelser som gjelder i Troms

Hva gjør elev- og lærlingombudet?

 • Snakker med deg om saken
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer
 • Gir deg konkrete svar på rettigheter, muligheter og plikter
 • Bidrar til å styrke medvirkning i opplæringa
 • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
 • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.
 • Tar opp større og prinsipielle saker med politikerne og administrasjonen

Kontakt

Digitalt henvendelsesskjema finner du her

En smilende kvinne står i en grønn park. - Klikk for stort bildeElev- og lærlingombud, Anita Lervoll. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen.

 ​​​

Elev- og lærlingombud - Utdanning vest (Troms)

Anita Lervoll

E-post: anita.lervoll@tffk.no
Tlf: 904 76 498

Verdidokument

Årsrapporter

Til toppen