Elevhybel og vertsfamilie

Mange elever må flytte hjemmefra for å ta videregående opplæring. Du kan søke om boplass på skolenes elevhjem eller via vertsfamilieordningen. 

Hvem kan søke om hybelplass?

Er du eller skal du bli elev ved en videregående skole, kan du søke om hybelplass på skolens elevhjem eller hos en vertsfamilie gjennom vertsfamilieordningen ved din skole. 

Hva er vertsfamilieordningen?

I vertsfamilieordningen får du egen hybel eller eget rom hos en godkjent vertsfamilie. Du må stort sett klare deg selv. Ved behov kan vertsfamilien hjelpe deg med praktiske ting som klesvask, vekking og gode måltider. Din skole har månedlig kontakt med familien.

Ta kontakt med din skole for søknad

Ønsker du å bli vertsfamilie?

Ønsker du å være en vertsfamilie for en borteboende elev, kan du bidra med å skape trygge rammer for borteboende elevers skolehverdag. Du får også et økonomisk bidrag mot at du holder kontakt med eleven, skolen og foresatte, spesielt ved fravær.

Ta kontakt med nærmeste videregående skole for mer om informasjon.  

Vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole må levere politiattest. Her søker du om politiattest. Kopi av brevet fra Politidirektoratet (PDF, 137 kB) må vedlegges søknaden.

Til toppen