Fagskolene i Troms og Finnmark

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Kompetansen du får på en fagskole kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fagskoleutdanningen i Troms og Finnmark har et innhold og omfang som tilsvarer fra et halvt år til to års utdanning på fulltid og gir fra 30 til 120 studiepoeng.

Det finnes i dag 12 utdanningstilbud. Til sammen har tilbudene omlag 530 studenter.

Følgende utdanningssteder tilbyr fagskoleutdanning:

Kirkenes, Honningsvåg, Skjervøy, Tromsø og Harstad.

Maskinoffiser- og dekksoffisersutdanningene er fulltids utdanninger, mens resten av utdanningstilbudene er deltidsstudium med samlinger og nettstøttet undervisning.

Fagskoleutdanningene akkrediteres av NOKUT , og reguleres av følgende sentrale lovbestemmelser.

Fagskole

Til toppen