Nettskole

Nettskolen Troms og Nettskolen Finnmark har som oppdrag å utvikle fleksible undervisningstilbud for alle elever i den videregående skole.

Dette skal kunne hjelpe skoleledere å gi et bredere og bedre tilbud til sine elever. Her er tilbudene for skoleåret 2021/2022:

  • Matematikk R1: 24 plasser
  • Matematikk R2: 24 plasser
  • Tysk VG 3 fellesfag 1+2: 24 elevplasser
  • Fransk VG 3 fellesfag 1+2: 24 plasser
  • Spansk VG 3 fellesfag 1+2: 24 plasser
  • Norsk VG 2 for utvekslingselever: Åpen

Oppstartssamling for alle fag er 1. september. 

Hvem er tilbudet for?

Nettskolen Troms og Nettskolen Finnmark er et tilbud for deg som er elev i den videregående opplæringen, og som ikke har tilbud om disse fagene på din skole. Dersom du fortsatt er rettighetselev (ikke har fullført videregående opplæring) og ønsker å ta faget, ta kontakt med oss.

Påmelding

For å melde på elever til Nettskolen, send e-post til ina.beate.pentha@tffk.no. I e-posten trenger vi informasjon om følgende fire punkter. Viktig at alle de fire punktene fylles ut!

  1. Navn, telefonnummer og mailadresse til elev.
  2. Fag
  3. Kontaktinformasjon til kontaktlærer
  4. Kontaktinformasjon om eksamensansvarlig ved hjemmeskolen

Vi sender ut informasjon til både elev og skole i god tid før oppstart for informasjon om oppstart, timeplan og oppstartsmøte.

Påmeldingsfristen er 1. september, men vi tar inn elever også etter dette ved behov.

Pedagogisk plattform 

Hvordan foregår undervisningen?

Nettundervisningen er som vanlig undervisning, men foregår i et virtuelt klasserom der elevene møter faglæreren til undervisning. Det spiller ingen rolle hvor eleven bor, eleven kobler seg bare opp til klasserommet via en nettlenke. Alt du trenger er en bærbar PC med kamera, hodetelefoner med mikrofon og en god internettilkobling. 

Eleven vil jobbe på en litt annen måte enn det man tradisjonelt pleier, ved at omvendt undervisningsmetodikk benyttes. Det innebærer at eleven i forkant av hver time jobber med e-leksjoner og samarbeider digitalt med sine medelever. Campus Inkrement registrerer gjøremålene og dette blir en del av undervisningen på lik linje med klasseromsundervisning.

Undervisningen i det virtuelle klasserommet er målrettet og læreren bruker læringsdata fra e-leksjonene slik at den enkelte elev får tilpasset undervisning til sitt nivå. For elever med spesielle behov er dette en god læringsstrategi. Det har ofte vært antatt at denne type undervisning passer for de «flinke» og motiverte elevene, men dette er undervisning som passer for alle typer elever. Hver undervisnings-økt med lærer blir også filmet og lagt ut slik at elever som har vært borte fra undervisning på grunn av sykdom og så videre, kan se opptakene etter hver økt.

Det er viktig å presisere at eleven har oppmøteplikt akkurat som i tradisjonell undervisning, og fravær blir ført på normal måte. Vurdering skjer også på normal måte. Her vil det opprettes et samarbeid mellom Nettskolen, hjemmeskolen og kontaktlærer for hver enkelt elev i forhold til vurdering, avholde skriftlige prøver, fagsamtaler, halvårsvurderinger etc. Nettlærer skal følge de samme retningslinjer som andre lærere i henhold til opplæringsloven.

Oppfølging av elevene

Elever og lærere tilknyttet Nettskolen vil få tett oppfølging. Hvert kurs har en nett oppstartsamling der man gjennomgår maskinvare, opplæring av programvare og får møte sin egen lærer og andre elever på samme kurs.

IT-pedagoger, og IT-ansvarlig vil følge sendingene og veilede både lærer og elev hvis det oppstår problemer.

Oppstartsamlingene vil være i august/september.

Oppfølging vil skje gjennom et helt skoleår. Det vil også opprettes grupper i Microsoft Teams der hjemmeskole, kontaktlærer, lærer og elever er medlemmer for å holde oversikt over arbeidet gjennom et skoleår.

På elevevaluering for skoleåret 2019/2020 fikk Nettskolen Troms høy skår der elevene rangerte fra 1 til 6, og vi ligger gjennomsnittlig på 5.25 i tilfredshet når det gjelder struktur, oppfølging og undervisning. Dette er en undervisningsform som passer for mange elever, også de som har utfordringer i sin skolehverdag.

Se også: Videregående opplæring for voksne

Kontakt Nettskolen Troms

Ina Beate Pentha, Avdelingsleder Nettskolen Troms
Send e-post: ina.beate.pentha@tffk.no
Telefon: 41 27 99 99

Kontakt Nettskolen Finnmark

Elisabeth Leiknes Hansen, Prosjektleder Nettskolen Finnmark
Send e-post: elisabeth.leiknes.hansen@tffk.no
Telefon: 78 96 49 85

Til toppen