Fellesfag for yrkesfag vg2

Søk om å bli delkurselev som voksen i fellesfag for yrkesfag vg2.

Du søker om å få kunne være delkurselev som voksen ved å melde deg på dette vårt skjema i Microsoft Forms.

Søk å bli delkurselev for felles yrkesfag

Undervisning

Dette opplæringsløpet er primært for deg som er lærling, andre kan også melde sin interesse. Undervisningen gis på dagtid annenhver uke. Det vil være to-fire samlinger i løpet av skoleåret. Du kan bli trukket opp i eksamen i disse fagene våren 2024.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om søking, inntak eller avklaring angående tidligere utdanning kan du kontakte avdeling for VKI eller voksen@tffk.no på e-post.

Til toppen