Generell studiekompetanse for voksne

Mangler du generell studiekompetanse (GSK) og er 23 år eller eldre? Da kan nettskolen tilby fleksibel opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap, historie og naturfag.

Påmelding og inntak

Søknad må registreres på vigo.no, hvor du søker om opplæring for voksne. Vi gjør oppmerksom på at søknaden krever innlogging med elektronisk ID. Det er fortløpende inntak. Fagene har oppstart to ganger pr. år. September og januar.

Søk opplæring for voksne på Vigo.no

Oppstartsdato

Fagene har oppstart to ganger per år, henholdsvis i september og januar.

Fagene vi tilbyr

Generell studiekompetanse for voksne - fag
Fag Fagkode Læreplan Antall årstimer
Norsk Vg3 NOR1267 NOR1268 NOR1269 Læreplan 168 årstimer
Norsk for elever med kort botid NOR1420 NOR1421 Læreplan 168 årstimer
Historie HIS1011 Læreplan 140 årstimer
Matematikk MAT1019 (1P) Læreplan 140 årstimer
MAT1023 (2P) Læreplan 140 årstimer
MAT1151 (2py) Læreplan 140 årstimer
Naturfag NAT1007 Læreplan 140 årstimer
Samfunnskunnskap SAK1001 Læreplan 84 årstimer
Engelsk ENG1007 Læreplan 140 årstimer

Om studiet 

Studiet er nettbasert, med undervisning på nett ved oppmøte i digitalt klasserom. Undervisningen vil foregå på dag, ettermiddag- og kveldstid. I tillegg til nettundervisning legges det opp til en obligatorisk oppstartssamling og en eksamenssamling for naturfag og Norsk i løpet av året, her vil det bli mulig å delta på flere lokasjoner i Finnmark

Utgifter

Undervisningen er gratis, men reisekostnader til samlingene må dekkes selv. 

Krav til utstyr

Tilbudet er nettbasert du må derfor ha tilgang til PC med kamera og headset. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan vi være behjelpelig med utlån.

Krav til deg som søker

  • Du er bosatt i Finnmark
  • Du er voksen
  • Du har fullført tiårig grunnskole (eller tilsvarende)
  • Du har ikke bestått fagene tidligere (søkere som ønsker å forbedre karakter i fag, må melde seg opp som privatist).

Krav til deg som ikke har grunnskoleutdanning fra Norge

  • Du må dokumentere grunnskoleutdanning (minst 9 år)
  • Du må dokumentere lovlig opphold i Norge
  • Det er ikke krav til norskferdigheter, men vi anbefaler gode norskkunnskaper (tilsvarende B1) og noe digital kompetanse

Organisering av tilbudet

Det undervises i digitalt klasserom på nett der det stilles krav til oppmøte. I tillegg vil det bli publisert forelesninger.

Arbeidet vil bestå av innleveringer og prøver. Dersom du ikke møter til undervisning i digitalt klasserom, vil du ikke kunne få vurdering i faget. Dette gjelder også dersom du ikke har levert og bestått tilstrekkelig antall innleveringsoppgaver eller prøver i faget.

Du kan velge å ta fagene over flere år.

Eksamen

Eksamen avholdes i mai/juni og november/desember.

Etter bestått fag og eksamen får du kompetansebevis og kan søke høyere utdanning etter 23-/5-regelen. Du finner mer informasjon om regelen på Samordna opptak. 

Støtte fra Lånekassen

Studiet kan gi rett til støtte fra Statens Lånekasse, avhengig av studiebelastning.

Lånekassens nettside

Spørsmål?

  • Har du spørsmål eller trenger mer informasjon om søking, inntak eller avklaring angående tidligere utdanning, du kontakte avdeling for VKI eller voksen@tffk.no
  • Dersom du har spørsmål og vil snakke med rådgiver ved Nordkapp vgs, ta kontakt med skolen på telefon 78 96 49 00
  • Ved praktiske spørsmål om undervisningen ved Nordkapp vgs, kontakt avdelingsleder Elisabeth Leiknes Hansen på e-post elisabeth.hansen@tffk.no, eller på telefon 78 96 49 85/96 04 34 34
Til toppen