Spansk III

Nettskolen Troms tilby opplæring I spansk nivå III for alle videregående elever i Troms og Finnmark. Alle som har gjennomført nivå II i spansk kan velge å fortsette på Vg3 med det samme fremmedspråket på nivå III. Faget gir ett tilleggspoeng ved opptak til høgskole og universitet.

Vurdering og eksamen

Du skal ha to standpunktkarakter, én i muntlig og én i skriftlig. Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Oppstart

Undervisningen starter i uke 35.

Timeplan for skoleåret 2023-2024 finner du her:

Timeplan

Påmelding

Skolene melder opp sine elever via vårt påmeldingssystem ved å klikke på lenken under:

Påmeldingskjema

Slik foregår nettundervisningen

Opplæring og veiledning skjer via fagrommet på nett. Undervisningstimer på Teams er obligatorisk, og det vil bli ført fravær ved manglende oppmøte. Opplæring består av både sanntidsundervisning med lærer og egenarbeid.

Du kan til en viss grad velge selv når og hvor du vil jobbe med egenarbeidet i faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare frem uketimer.

Her kan du lese mer om hvordan undervisning ved Nettskolen Troms og Finnmark foregår

Krav til utstyr

Her finner du informasjon om hvilket utstyr som kreves for å være elev ved Nettskolen Troms og Finnmark.

Oppmøte, fravær og vurdering

Les mer om hvilke regler og ordninger vi har for oppmøte, fravær og vurdering her.

Til toppen