Kom i gang med nettundervisning

Nettskolen er et gratistilbud som drives av Troms og Finnmark fylkeskommune. Her kan du få nettbasert undervisning i fag som ikke tilbys på din lokale skole, samt i en rekke fag som fremmedspråk, norsk og matematikk.

Hvem kan bli elev?

Nettskolen er et gratis tilbud for alle innbyggere i Troms og Finnmark. Vi tilbyr undervisning på videregående nivå til dem som er elev ved videregående skole og dem som skal ta eksamen som privatist.

Slik søker du

Hvordan du skal søke avhenger av hvilken brukergruppe du tilhører, og hvilket undervisningstilbud du søker på. Informasjon om påmelding finner du ved å trykke deg inn på de ulike undervisningstilbudene på siden Fag og kurstilbud. Vi håper du finner noe som passer for akkurat deg.

Fag og kurstilbud

Slik foregår undervisningen

Les mer om hvordan undervisningen foregår her.

Krav til utstyr

IKT-systemer og læringsressurser

For tiden benytter vi programvaren Microsoft Teams til sanntidsundervisning i digitalt klasserom. Programmet har nødvendige og gode funksjoner som grupperom.

For e-læring brukes plattformen Campus Inkrement, hvor det er laget digitale læringsressurser for fagene. Det blir også brukt utdrag fra andre bøker og nettressurser. Fagene bruker lærebøker i tillegg, enten papir- eller digitale bøker.

Til toppen