Kom i gang med nettundervisning

Nettskolene er på lik linje som andre videregående skoler et tilbud for elever og lærlinger som drives av Troms og Finnmark fylkeskommune. Her kan du få nettbasert undervisning i fag som ikke tilbys på din lokale skole, samt i en rekke fag som fremmedspråk, norsk og matematikk.

Hvem kan bli elev?

Vi tilbyr undervisning på videregående nivå til dem som er elev ved videregående skole og lærlinger. Vi gir også tilbud til kandidater i voksenopplæring.

Slik søker du

Hvordan du skal søke avhenger av hvilken brukergruppe du tilhører, og hvilket undervisningstilbud du søker på. Informasjon om påmelding finner du ved å trykke deg inn på de ulike undervisningstilbudene på siden Fag og kurstilbud. Vi håper du finner noe som passer for akkurat deg.

Fag og kurstilbud

Slik foregår undervisningen

Les mer om hvordan undervisningen foregår her.

Krav til utstyr

IKT-systemer og læringsressurser

For tiden benytter vi programvaren Microsoft Teams til sanntidsundervisning i digitalt klasserom. Programmet har nødvendige og gode funksjoner som grupperom.

For e-læring brukes plattformen Campus Inkrement, hvor det er laget digitale læringsressurser for fagene. Det blir også brukt utdrag fra andre bøker og nettressurser. Fagene bruker lærebøker i tillegg, enten papir- eller digitale bøker.

Kontaktpersoner

Nettskolen Troms

 • Ina Beate Pentha - avdelingsleder Nettskolen Troms
  • Telefon: 412 79 999
  • Epost ina.beate.pentha@tffk.no
 • Lasse Georg Tønnessen - IT-pedagog Nettskolen Troms
  • Telefon: 472 47 624
  • Epost: lasse.tonnessen@tffk.no

Nettskolen Finnmark

 • Elisabeth Leiknes Hansen - avdelingsleder Nettskolen Finnmark
  • Telefon: 960 43 434
  • Epost: elisabeth.hansen@tffk.no
Til toppen