Årets hederspris innen fag- og yrkesopplæringen

Kjenner du til en person, organisasjon eller bedrift som har gjort en spesielt god innsats innen den yrkesfaglige utdanningen i Troms og Finnmark?

«Årets hederspris innen fag – og yrkesopplæringen» deles ut årlig til en person eller aktør innen fag- og yrkesopplæringen som har utmerket seg på en fortjenestefull måte. 

Hvem kan nomineres?

De som kan nomineres er:

  • lærlinger
  • lærebedrifter
  • opplæringskontor
  • skoler
  • prøvenemndsmedlemmer
  • andre som jobber med fag- og yrkesopplæring

Alle kan sende inn forslag til hvem de mener fortjener prisen.

Nominer din kandidat her

Frist for å nominere kandidater i 2023 er 10. november.

Kriterier

Det kåres en vinner i øst (Finnmark) og en i vest (Troms).

Yrkesopplæringsnemnda er jury og kårer vinnerne på bakgrunn av følgende kriterier: 

  • vilje til å ta samfunnsansvar
  • kreativitet
  • innsats for å fremme læring og utvikling
  • engasjement for fag og arbeids- og læringsmiljø

Les mer om Yrkesopplæringsnemnda her

Til toppen