Fagbrev som praksiskandidat

Dersom du vil ta fagbrev som praksiskandidat må du ha jobbet i fem år eller mer innenfor det aktuelle lærefaget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er det krav om:

  • fem år allsidig praksis fra yrket
  • bestått teorieksamen i lærefaget (VG3-nivå)

Lurer du på om du har nok praksis? Bruk praksiskalkulatoren for å regne ut hvor mye du har igjen.

For å avlegge fag- eller svenneprøven, må du betale en prøveavgift.

Første gang du melder deg opp til en fag- eller svenneprøve koster det 1066 kroner.

  • Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2138 kroner for 2. gangs prøve.

Har du spørsmål om praksiskandidatordningen?

Finnmark:
praksiskandidatost@tffk.no

Troms:
praksiskandidatvest@tffk.no

Til toppen