Fagbrev som praksiskandidat

Dersom du vil ta fagbrev som praksiskandidat må du ha jobbet i fem år eller mer innenfor det aktuelle lærefaget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er det krav om:

  • fem år allsidig praksis fra yrket
  • bestått teorieksamen i lærefaget (VG3-nivå)

Lurer du på om du har nok praksis? Bruk praksiskalkulatoren for å regne ut hvor mye du har igjen.

Har du spørsmål om praksiskandidatordningen?

Tidligere Finnmark:
praksiskandidatost@tffk.no

Tidligere Troms:
praksiskandidatvest@tffk.no

Til toppen