Kurs for faglige ledere og instruktører i Finnmark

Kurset er obligatorisk for faglige ledere og instruktører i bedrift, men også andre som har ansvar for opplæring eller oppfølging av lærlinger har mulighet til å delta.

Påmeldingsskjema

  • Vadsø, torsdag 31. august
  • Alta, torsdag 28. september

Temaer på kurset:

  • Lærebedrift – hva betyr det å være lærebedrift, rollen som lærebedrift
  • Læreplan – hvordan bruke læreplanen, læreplanverket
  • Vurdering og dokumentasjon- vurdering for læring
  • Fag-/kompetanse og svenneprøve – vurderingskriterier

Utgifter i forbindelse med kurset

Kurs, opphold, kost og reiseutgifter dekkes av fylkeskommunen.

Dokumenter

Intern plan for opplæringen (DOCX, 56 kB)

Halvårsvurdering for lærlinger og lærekandidater (DOCX, 59 kB)

Til toppen