Kurs for faglige ledere og instruktører i Troms

Kursene er obligatoriske for alle nye faglige ledere og instruktører i bedrift. Andre med opplæringsansvar som for eksempel veiledere kan også delta på kursene.

I Troms gjennomfører vi opplæring for faglig ledere i to moduler:

Modul 1

E-læringskurs. Dette er et innledende e-læringskurs som skal gjennomføres før modul 2 kurset. Kurset tar ca 1-2 timer og handler om plikter og rettigheter som lærebedrift.

For å ta kurset må du registrere deg. 

Registrer deg her 

Er du allerede registrert?

Gå til innlogging

Modul 2

Modul 2 er dagskurs som gjennomføres i Tromsø, Finnsnes, Harstad og Nordreisa.

Kursene er tverrfaglige og åpne for både nye og gamle faglige ledere og instruktører. Deltakelse på kursene vil gi lærebedrifter forståelse for overordnet del av læreplanverket og fylkeskommunens forventninger om fokus på tilpasset opplæring, vurdering og arbeid- og læringsmiljø. Kursene skal gjøre faglige ledere forberedt på å ta i bruk de nye læreplanene fra 2022.

Kursene arrangeres av KARRI på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune, avdeling vest.

Påmelding kurs høsten 2023

Klikk her for kursoversikt og påmelding

Kontaktinformasjon

Tromsø

Lisbeth Gamst
Mob:47414788
E-post: post@okfrisor.no

Finnsnes og Nordreisa

Karina Iversen
Mob: 92896191
E-post: karina@komopp.no

Harstad

Hilde Lilleng
Mob:41666320
Epost: Hilde.lilleng@yvia.no

Temaer på kurset i Modul 2

  • Lærebedrift – hva betyr det å være lærebedrift, rollen som lærebedrift
  • Læreplan – hvordan ta i bruk den nye læreplanen
  • Vurdering og dokumentasjon- vurdering for læring
  • Fag-/kompetanse og svenneprøve – vurderingskriterier
  • Relasjonsledelse
  • Veilederrollen
Til toppen