Kurs for faglige ledere og instruktører i Troms

Kursene er obligatoriske for alle nye faglige ledere og instruktører i bedrift. Andre med opplæringsansvar som for eksempel veiledere kan også delta på kursene.

I Troms gjennomfører vi opplæring for faglig ledere i to moduler:

Modul 1

E-læringskurs. Dette er et innledende e-læringskurs som skal gjennomføres før modul 2 kurset. Kurset tar ca 1-2 timer og handler om plikter og rettigheter som lærebedrift.

For å ta kurset må du registrere deg: Registrer deg 

Er du allerede registrert? Gå til innlogging

Modul 2

Modul 2 er dagskurs som gjennomføres i Tromsø, Finnsnes, Harstad og Nordreisa.

Kursene er tverrfaglige og åpne for både nye og gamle faglige ledere og instruktører. Deltakelse på kursene vil gi lærebedrifter forståelse for overordnet del av læreplanverket og fylkeskommunens forventninger om fokus på tilpasset opplæring, vurdering og arbeid- og læringsmiljø. Kursene skal gjøre faglige ledere forberedt på å ta i bruk de nye læreplanene fra 2022.

Kursene arrangeres av KARRI på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune, avdeling vest.

Kursdatoer våren 2022

Tromsø

20. april

Harstad

24. mars, digitalt kurs for alle i fylket

21. april

3. mai (NB! Egen påmeldingslenke. Se under)

2. juni

 

Finnsnes

24. mai

 

Nordreisa

21. juni

Påmelding kurs Tromsø

20. april

Meld deg på her

Påmelding kurs Harstad

21. april og 2. juni

Meld deg på her

Digitalt kurs, 24. mars

Meld deg på her

3. mai

Meld deg på her

Påmelding kurs Finnsnes

24. mai

Meld deg på her

Påmelding kurs Nordreisa

21. juni

Meld deg på her

Kontaktinformasjon

Tromsø

Lisbeth Gamst
Mob:47414788
E-post: post@okfrisor.no

Finnsnes og Nordreisa

Karina Iversen
Mob: 92896191
E-post: karina@komopp.no

Harstad

Hilde Lilleng
Mob:41666320
Epost: Hilde.lilleng@yvia.no

Temaer på kurset i Modul 2

  • Lærebedrift – hva betyr det å være lærebedrift, rollen som lærebedrift
  • Læreplan – hvordan ta i bruk den nye læreplanen
  • Vurdering og dokumentasjon- vurdering for læring
  • Fag-/kompetanse og svenneprøve – vurderingskriterier
  • Relasjonsledelse
  • Veilederrollen
Til toppen