Kurs for faglige ledere og instruktører i Troms

Kursene er obligatoriske for alle nye faglige ledere og instruktører i bedrift. Andre med opplæringsansvar som for eksempel veiledere kan også delta på kursene.

I Troms gjennomfører vi opplæring for faglig ledere i to moduler:

Modul 1

E-læringskurs. Dette er et innledende e-læringskurs som skal gjennomføres før modul 2 kurset. Kurset tar ca 1-2 timer og handler om plikter og rettigheter som lærebedrift.

For å ta kurset må du registrere deg: Registrer deg 

Er du allerede registrert? Gå til innlogging

Modul 2

Modul 2 er dagskurs som gjennomføres i Tromsø, Finnsnes, Harstad og Nordreisa.

Kursene er tverrfaglige og åpne for både nye og gamle faglige ledere og instruktører. Deltakelse på kursene vil gi lærebedrifter forståelse for overordnet del av læreplanverket og fylkeskommunens forventninger om fokus på tilpasset opplæring, vurdering og arbeid- og læringsmiljø. Kursene skal gjøre faglige ledere forberedt på å ta i bruk de nye læreplanene fra 2022.

Kursene arrangeres av KARRI på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune, avdeling vest.

Kursdatoer høsten 2021

Tromsø

13. oktober

28. oktober

18. november

02. desember

09. desember

Harstad

7. september

15. september

5. oktober

18. november

8. desember

 

Finnsnes

26. oktober

7. desember

Nordreisa

7. desember

Påmelding kurs Tromsø

13. oktober, 28. oktober, 18. november, 2. desember, 9. desember:

Meld deg på her

Påmelding kurs Finnsnes

26. oktober:

Meld deg på her

07. desember:

Meld deg på her

Påmelding kurs Harstad

7. september

15. september

5. oktober

For overnevnte datoer påmelding til Hilde Lilleng, e-post: Hilde.Lilleng@yvia.no, mobil: 41666320

18. november:

Meld deg på her

8. desember:

Meld deg på her

Påmelding kurs Nordreisa (Nord-Troms)

7. desember

Meld deg på her

Kontaktinformasjon

Tromsø

Lisbeth Gamst
Mob:47414788
E-post: post@okfrisor.no

Finnsnes og Nordreisa

Karina Iversen
Mob: 92896191
E-post: karina@komopp.no

Harstad

Karina Iversen
Mob: 92896191
E-post: karina@komopp.no

Hilde Lilleng
Mob:41666320
Epost: Hilde.lilleng@yvia.no

Temaer på kurset i Modul 2

  • Lærebedrift – hva betyr det å være lærebedrift, rollen som lærebedrift
  • Læreplan – hvordan ta i bruk den nye læreplanen
  • Vurdering og dokumentasjon- vurdering for læring
  • Fag-/kompetanse og svenneprøve – vurderingskriterier
  • Relasjonsledelse
  • Veilederrollen
Til toppen