Oppfølging av lærlinger

Lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften er faglig leder og instruktør. Disse skal sammen sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på.

Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med faglig leders og instruktørs ansvar, og råd og tips om hvordan de kan planlegge og gjennomføre opplæringen for lærlingene.

Utdanningsdirektoratet har utviklet en gratis kompetansepakke om det å være faglig leder eller instruktør i en lærebedrift og innføringen av nye læreplaner.

Gå til kompetansepakken (Udir.no)

Lærebedriftene skal ha en intern plan for opplæringen og skal gjennomføre vurderingssamtale med lærlingen hvert halvår. Den interne planen skal knyttes opp mot læreplanen i faget lærlingen får opplæring etter.

Kompetansepakken modul 3 gir veiledning om hvordan opplæringen kan planlegges og anbefales gjennomført før intern opplæringsplan etter nye læreplaner skrives.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med seksjon for opplæring i bedrift, oppleringibedrift@tffk.no

Til toppen