Søk om å bli lærebedrift

Ønsker din bedrift å ta inn lærlinger? Her finner du informasjon om hvordan man søker, samt hvilke krav som stilles for å bli godkjent som lærebedrift.

Å ta inn lærlinger i din bedrift er både gunstig for samfunnet og egen virksomhet.

Det gjør det mulig for flere ungdommer å ta fagbrev, og på den måte sikre framtiden til egen bransje, samtidig som det bidrar til en kontinuerlig faglig fornyelse blant øvrige ansatte.   

Slik søker du

Det er mulig å søke om godkjenning som lærebedrift på to måter:

 • Søke om godkjenning som lærebedrift gjennom et opplæringskontor
 • Søke om godkjenning som frittstående lærebedrift

Slik søker du gjennom et opplæringskontor

Ta kontakt med et opplæringskontor som tilbyr opplæring innenfor deres fagområde. Opplæringskontoret tar seg av søknadsprosessen for å bli lærebedrift.

Et opplæringskontor er bindeleddet mellom bedriften, lærlingene og fylkeskommunen.

Opplæringskontoret tar seg av det administrative ved å ha lærlinger i bedriften, og tar seg av rekruttering, kvalitetssikring av opplæring og deltar på oppfølgings- og vurderingsmøter.

Finn ditt opplæringskontor her

Slik søker du om å bli frittstående lærebedrift

For å bli godkjent som frittstående lærebedrift skal søknaden inn til Yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne dere som frittstående bedrift.

For å behandle søknaden om godkjenning som frittstående lærebedrift må det sendes inn:

 • Søknadsskjema
 • Gyldig dokumentasjon på faglig leder (gyldig dokumentasjon er fag- eller svennebrev, dokumentasjon på høyere utdanning eller attest fra arbeidsgiver på minst 5 år relevant arbeidserfaring).
 • Intern plan for opplæring i aktuelt lærefag etter Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Se gjeldende læreplaner her
 • En beskrivelse av internt kvalitetssikringssystem. Se detaljert informasjon under. 

Beskrivelsen av det interne kvalitetssikringssystemet skal inneholde:

En beskrivelse av oppfølgingen av lærlinger i bedrift:

 • Hvilke rutiner har dere for å ta imot en ny lærling?
 • Hvordan er sikkerheten til lærlingen ivaretatt i bedriften?
 • Hvem kan lærlingen kontakte dersom det oppstår utfordringer i læreforholdet?
 • Hvordan skal lærlingen dokumentere opplæringen?
 • Hvem har ansvar for det administrative rundt det å ha en lærling, slik som å tegne lærekontrakter, gjennomføre halvårsvurdering, oppmelde til fag- og svenneprøve, med med. 

En bekreftelse på at dere har nødvendig utstyr og produksjon for å gi opplæring i lærefaget, herunder svar på følgende spørsmål: 

 • Tilfredsstiller arbeidsoppgavene kompetansemålene i læreplanen?
 • Hvilke tiltak har dere for å heve kompetansen til faglig leder og instruktør?

Finnmark
Her finner du digitalt søknadsskjema for søknad om å bli godkjent som frittstående lærebedrift.

Troms
All dokumentasjonen sendes til fylkeskommunen via eDialog

Mer informasjon

Les mer om ansvaret for oppfølging av lærlinger på nettsiden til Utdanningsdirektoratet

Har du spørsmål?

Ta kontakt med seksjon for opplæring i bedrift, oppleringibedrift@tffk.no

Til toppen