Tilskudd til lærebedrifter

Fylkeskommunen har finansieringsansvar for alle lærekontrakter, opplæringskontrakter og kontrakter om fagbrev på jobb.

Midlene inngår i rammetilskuddet til fylkeskommunen. Fylkeskommunen der lærlingen, praksisbrevkandidaten, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb er bosatt skal betale tilskudd for opplæring til lærebedriften etter retningslinjer og satser fastsatt av departementet, se forskrift til opplæringsloven § 11-4. 

Les mer på Utdanningsdirektoratets sider

Til toppen