Kurs for faglige ledere og instruktører i Troms

Kursene er obligatoriske for alle nye faglige ledere og instruktører i bedrift. Andre med opplæringsansvar som for eksempel veiledere kan også delta på kursene.

I Troms gjennomfører vi opplæring for faglig ledere i to moduler:

Modul 1: E-læringskurs. Dette er et innledende e-læringskurs som skal gjennomføres før modul 2 kurset. Kurset tar ca 1-2 timer og handler om plikter og rettigheter som lærebedrift.

For å ta kurset må du registrere deg: Registrer deg. 

Er du allerede registrert? Gå til innlogging.

Modul 2: Gjennomføres som kurs over en dag ved fire ulike steder i Troms. Det er Tromsø, Harstad, Finnsnes og  Nordreisa.

Kontaktinfo for kursoversikt Harstad: 
Tone Laukli Olsen
Stangnes videregående skole
Telefon: 77 78 72 14

Kontaktinfo for kursoversikt Tromsø:
Lisbeth Gamst 
Telefon: 47414788
post@okfrisor.no

Temaer på kurset i Modul 2:

  • Lærebedrift – hva betyr det å være lærebedrift, rollen som lærebedrift
  • Læreplan – hvordan bruke læreplanen, læreplanverket
  • Vurdering og dokumentasjon- vurdering for læring
  • Fag-/kompetanse og svenneprøve – vurderingskriterier
  • Relasjonskompetanse
  • Veilederrollen

 

Til toppen