Søknader og søknadsfrister

Lærekandidater sender inn elektronisk søknad i Vigo.no og eventuelt vedleggsskjema innen 1. februar.

Går du yrkesfag i skole kan du søke om læreplass i bedrift. Du er ikke sikret læreplass. Det er viktig at søkeren sammen med skolen tidlig tar kontakt med aktuelle opplæringskontor og lærebedrifter.

Dersom du allerede har avtale med en lærebedrift skal du likevel registrere deg som søker i Vigo. Arbeidslivsveilederen/fagopplæringskoordinator ved din skole vil følge deg opp til du har fått læreplass. Du kan være enten lærling med mål om fag/svennebrev, eller du kan være lærekandidat hvis du går et grunnkompetanseløp med mål om kompetanseprøve. 

De som ikke har fått lærekontrakt til første skoledag skal møte på sin avgiverskole.

Søkerfrister

  • Lærekandidater sender inn elektronisk søknad i Vigo.no og eventuelt vedleggsskjema innen 1. februar
  • Lærlinger sender inn elektronisk søknad i Vigo.no innen 1. mars
  • Lærebedriftene får tilgang til søkerlister i løpet av mars.

Pass på at mobilnummer og adresse i Vigo er riktig slik at bedrifter og opplæringskontor kan kontakte deg som søker.

Veien videre

Etter at vi har mottatt din søknad tar vi kontakt med opplæringskontoret eller bedriften du har vært i kontakt med. Vi formidler deg til bedrifter frem til ca. 1. september. Du må være tilgjengelig på telefon fram til du får tilbud. Vær beredt for mulig innkallelse til intervju.

Siden bedriftene avgjør selv om de ønsker å ta i mot lærekandidater eller lærlinger, kan vi ikke garantere deg læreplass. Hvis du ikke får tilbud har du rett til Vg3 fagopplæring i skole.

Til toppen