Prøvenemnd

Prøvenemndas arbeid er viktig for kvaliteten i fag- og yrkesopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, er dere med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemnder. Dette er et offentlig verv og prøvenemndene blir oppnevnt hvert 4. år etter forslag fra partene i arbeidslivet. Det er nå oppnevnt nye nemnder for perioden 2020-2023.

Du kan sitte i prøvenemnda dersom du

  • har fag-/svennebrev i faget, eller tilsvarende
  • er aktiv i faget
  • har vurderingsfaglig kompetanse
  • er egnet

Prøvenemndas oppgaver

Prøvenemndene har ansvar for å lage og vurdere prøver etter gjeldende forskrifter. Arbeidet innebærer kvalitetssikring av prøvesteder, utarbeidelse av prøver, vurdering og dokumentasjon av prøvearbeidet.

Les mer om å lage og vurdere fag- og svenneprøver her

Fagprøver

Det er utarbeidet maler for fag- og svenneprøver i flere fag, disse finner du her.

Elektronisk oppmelding og protokoll

Prøvenemnder i Troms og Finnmark har fra 2020 tatt i bruk nettportalen VIGO Bedrift for å motta godkjente oppmeldinger og for innsending av protokoll etter gjennomført prøve.

Brukerveiledning for prøvenemnder på VIGO Bedrift

Honorar

Prøvenemndsarbeid honoreres etter veiledende satser vedtatt av fylkeskommunen. Reiseregning skal sendes inn i Visma fortløpende etter at prøvene er gjennomført. Dersom du har behov for hjelp til utfylling av elektronisk reiseregning, ta kontakt med:

Finnmark:
Jorid Torbergsen, telefon 78 96 31 30.

Troms:
Marit Pedersen, telefon 77 78 80 70.

Niklas Busk-Jensen, telefon 948 45 455. 

Godtgjørelse til prøvenemnder i Troms og Finnmark fylkeskommune (PDF, 156 kB)

Kurs

Alle nye prøvenemndsmedlemmer vil få tilbud om kurs.

Oversikt over prøvenemnder

Prøvenemnder i Utdanning Vest (PDF, 122 kB)

Prøvenemnder i Utdanning Øst (PDF, 167 kB)

Skjema

Til toppen