Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, fra 1. til 13. trinn, får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Troms og Finnmark fylkeskommune er ansvarlig for koordineringen regionalt. I tillegg til de nasjonale målene som er beskrevet i St.mld.nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida, er det formulert egen målsetning for Troms og Finnmark.

Se program for Den kulturelle skolesekken Troms og Finnmark

Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark skal:

  • Ivareta hensynet til regional identitet.
  • Sikre tilgang på samiske kunst- og kulturuttrykk.
  • Vektlegge mangfold knyttet til nordområdene.
Til toppen