Gjesteelever

Fylkeskommuner som har ledig kapasitet, kan gi tilbud til søkere med opplæringsrett fra andre fylker. Du søker da direkte til et vertsfylke i VIGO. Får du tilbud, er du gjesteelev i vertsfylket, men ditt hjemfylke har fremdeles ansvaret for din rett til opplæring. 

Hvem kan søke?

Har du ungdomsrett, kan du søke om opplæring direkte i et annet fylke som gjesteelev, uten å endre din folkeregistrerte adresse. Fylket du søker til skal ta deg inn til tilbud du har søkt på, hvis det er ledig kapasitet. Hvis det ikke er ledig kapasitet, får du avslag på søknaden.

Du kan søke enten som prioritert gjesteelev eller som ordinær gjesteelev som konkurrerer etter poeng. Prioriterte gjesteelever prioriteres foran ordinære gjesteelever. 

Hvem er prioriterte gjesteelever?

Du kan søke som prioritert gjesteelev, hvis du har en av følgende grunner for å gå på skole i et annet fylke:

  • særlige pedagogiske grunner
  • sosiale grunner 
  • rett til opplæring i samisk med behov for å få opplæring i samisk eller særskilte samiske fag på skoler som tilbyr dette

Dette forutsetter at du sender inn relevant dokumentasjon som bekrefter de særlige pedagogiske grunnene, sosiale grunnene eller retten til opplæring i samisk til vertsfylket. 

Gjesteelever til Troms og Finnmark

Søker du som gjesteelev til Troms og Finnmark, prioriteres du etter søkere med ungdomsrett, fullføringsrett og voksenrett i Troms og Finnmark. Hvis vi har ledig kapasitet, kan du få tilbud om plass ved andre inntak. 

Det er viktig at du også sender inn søknad til ditt hjemfylke, hvor du er prioritert foran andre gjesteelever, hvis du ønsker å forsikre deg en skoleplass. 

Send inn søknad om å være prioritert gjesteelev i Troms og Finnmark innen 1. mars. 

Slik søker du: 

Du sender inn søknad på www.vigo.no innen 1. mars ved å velge vertsfylke som annet fylket.

Søker du som prioritert gjesteelev, må du også sende inn en skriftlig søknad med relevant dokumentasjon til vertsfylket. Dokumentasjonen må bekrefte at det ligger særlige pedagogiske eller sosiale grunner for at du bør gå skole i et annet fylke. 

Veien videre

Du får svar om tilbud eller avslag fra vertsfylket som du har søkt til. Fylkene kan ha ulike frister for svar på søknad og svarfrist på tilbudet. I Troms og Finnmark får prioriterte gjesteelever svar på søknaden i løpet av mai, mens øvrige gjesteelever etter andre inntak på sommeren.

Til toppen