Inntakskalender

Her finner du oversikt over viktige datoer i forbindelse med inntak til videregående opplæring i Troms og Finnmark. 

Inntakskalender 2023

6. januar

1. februar

1. mars

 • Søknadsfrist for ordinære søkere til skole- og læreplass, søkere med overgangsskjema om behov for tilrettelegging, søknad om utvidet ungdomsrett og gjesteelever. Gi beskjed om flytting via kontaktskjema på denne siden.
 • Frist for å legge inn tilleggsopplysninger
 • Frist for å hake av i vigo.no for ferdighetsvurdering (gjelder Idrettsfag, og Musikk, dans og drama). Gjelder kun for Tromsdalen og Kongsbakken.
 • Frist for å hake av i vigo.no for ønske om fremmedspråk, skolested og andre tilleggsopplysninger.
 • Hvis du skal flytte til Troms og Finnmark fylke må du hake av for dette under Tilleggsopplysninger i vigo.no.
 • Frist for å sende melding til fylkeskommunen hvis du skal flytte mellom inntaksregionene i Troms og Finnmark fylke. Gi beskjed om flytting via kontaktskjema på denne siden.

15. mars

15. april

15. juni

 • Frist for innsending av dokumentasjon på planlagt flytting til og mellom regioner i Troms og Finnmark fylke. Dokumentasjon kan være flyttemelding, bekreftelse på nytt arbeidsforhold for foresatte, bekreftelse på kjøp av bolig eller liknende. Benytt gjerne eDialog (sikker og kryptert sending av dokument).

25. juni

 • Frist for ordinære søkere å legge inn forhåndssvar og eventuelt endre telefonnummer i vigo.no.

Uke 27/28 i juli

 • Søkere med ungdomsrett får svar på søknaden i vigo.no, senest 14. juli. De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart. Dette gjelder også minoritetsspråklige søkere og de som får individuell behandling.

Uke 28/29 i juli

 • Siste frist for å svare på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass er 7 dager etter at 1. inntak er klart. Husk å registrere mobilnummer i VIGO for å kunne motta SMS.

Uke 29/30 i juli

 • Søkere på venteliste og øvrige søkere med voksenrett, fullføringsrett, ikke-rett og gjesteelever får svar på søknaden i vigo.no. De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart.

Uke 30/31 i juli

 • Siste frist for å svare på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass er 7 dager etter at 2. inntak er klart. Husk å registrere mobilnummer i VIGO for å kunne motta SMS.

Uke 31/32 i august

 • Skolene overtar inntaket. Alle endringer av inntak og inntak fra venteliste administreres av skolene.

Uke 34 i august

 • Skolestart er 21. august
 • For læreplassøkere som ikke har fått læreplass:
  • Utdanning vest (Troms): Læreplassøkere som ikke har fått læreplass møter opp ved sin avgiverskole.
  • Utdanning øst (Finnmark): Læreplassøkere som ikke har fått læreplass, blir kontaktet av fylkeskommunen.

30. august

 • Inntaket til ordinær skoleplass for ungdom avsluttes

1. september

 • Frist for søknad om å bli inntatt som deltidselev. Søknad sendes direkte til aktuell skole.

1. oktober

31. oktober

 • Frist for elever å avslutte skoleåret uten å bruke et år av ungdomsretten

30. november

 • Formidling til læreplass avsluttes
Til toppen