Inntakskalender

Troms og Finnmark fylkeskommune 2022/2023

Januar

7.

VIGO åpnes for søking i Troms og Finnmark fylkeskommune. Søker må logge inn med Elektronisk ID.

Februar 

 

1.

Søknadsfrist for søkere som søker om fortrinnsrett, om individuell vurdering, søker som lærekandidat, eller søker som minoritetsspråklig.

Gi beskjed om flytting via kontaktskjema på tffk.no.

Mars

1.

Søknadsfrist for ordinære søkere til skole- og læreplass, søkere med overgangsskjema om behov for tilrettelegging, søknad om utvidet ungdomsrett og gjesteelever.

Gi beskjed om flytting via kontaktskjema på tffk.no.

1. Frist for å legge inn tilleggsopplysninger.

1.

Frist for å hake av i vigo.no for ferdighetsvurdering (gjelder Idrettsfag, og Musikk, dans og drama). Gjelder kun for Tromsdalen og Kongsbakken.

1.

Frist for å hake av i vigo.no for ønske om fremmedspråk, skolested og andre tilleggsopplysninger.

1.

  • Hvis du skal flytte til Troms og Finnmark fylke må du hake av for dette under Tilleggsopplysninger i vigo.no.
  • Frist for å sende melding til Fylkeskommunen hvis du skal flytte mellom inntaksregionene i Troms og Finnmark fylke. 

15.

Frist for endring av 1. februar-søknad.

Endring av 1. februar-søknad må gjøres sammen med rådgiver/OT via kontaktskjema på tffk.no, jf. § 8 i lokal forskrift.

April

15.

Frist for endring av 1. mars-søknad.

Endring av 1. mars-søknad må gjøres sammen med rådgiver/OT via kontaktskjema på tffk.no, jf. § 8 i lokal forskrift

Juni

15.

Frist for innsending av dokumentasjon på planlagt flytting til og mellom regioner i Troms og Finnmark fylke. Dokumentasjon kan være flyttemelding, bekreftelse på nytt arbeidsforhold for foresatte, bekreftelse på kjøp av bolig eller liknende. Benytt gjerne eDialog (sikker og kryptert sending av dokument).

27.

Frist for ordinære søkere å legge inn forhåndssvar og eventuelt endre telefonnummer i vigo.no.

  Juli

Uke 27/28

Søkere med ungdomsrett får svar på søknaden i vigo.no, senest 14. juli. De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart. Dette gjelder også minoritetsspråklige søkere og de som får individuell behandling. Les mer her.

Uke 28/29

Siste frist for å svare på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass er 7 dager etter at 1. inntak er klart. Husk å registrere mobilnummer i VIGO for å kunne motta SMS.

Uke 29/30

Søkere på venteliste og øvrige søkere med voksenrett, fullføringsrett, ikke-rett og gjesteelever får svar på søknaden i vigo.no. De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart. Les mer her.

Uke 30/31

Siste frist for å svare på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass er 7 dager etter at 2. inntak er klart. Husk å registrere mobilnummer i VIGO for å kunne motta SMS.

  August

Uke 31/32

Skolene overtar inntaket. Alle endringer av inntak og inntak fra venteliste administreres av skolene.

Uke 34

Skolestart er 22. august.

Uke 34

For læreplassøkere som ikke har fått læreplass:

  • Utdanning vest (Troms): Læreplassøkere som ikke har fått læreplass møter opp ved sin avgiverskole.
  • Utdanning øst (Finnmark): Læreplassøkere som ikke har fått læreplass, blir kontaktet av fylkeskommunen.
30. Inntaket til ordinær skoleplass for ungdom avsluttes.

September   

1.

Frist for søknad om å bli inntatt som deltidselev. Søknad sendes direkte til aktuell skole.

Oktober

1.

Frist for kommunen å sende inn meldeskjema - Fortrinnsrett til inntak,
jf. opplæringslova § 6-15 og opplæringslova § 6-17. 

31.

Frist for elever å avslutte skoleåret uten å bruke et år av ungdomsretten.

November

30.

Formidling til læreplass avsluttes.

Til toppen