Slik søker du skoleplass

Har du fullført grunnskole og er klar for videregående opplæring? Dette trenger du å vite for å søke skoleplass.

Ordinær søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke om ordinær skole- eller læreplass er 1. mars. Søknadsportalen vigo.no åpner for søking til videregående opplæring i uke 1.

Søk om videregående opplæring på vigo.no

Veileder VIGO søknad (PDF, 3 MB)

Frist 1. februar

Frist for å søke om fortrinnsrett, individuell vurdering, som minoritetsspråklig søker eller som lærekandidat er 1. februar.

All søking til videregående opplæring skal gjøres i elektronisk søknadsskjema på www.vigo.no 

Slik søker du læreplass

Hvor kan du søke?

Søkere med ungdomsrett i Troms og Finnmark har etter søknad rett til videregående opplæring i fylket. Ungdomsretten gjelder også de med bostedsadresse på Svalbard.

Det nye fylket består av fem inntaksregioner:

  • Finnmark
  • Sør-Troms      
  • Midt-Troms       
  • Tromsø       
  • Nord-Troms

Du har rett til inntak til en skole i inntaksregionen du er bostedsregistrert i Folkeregisteret per 1. mars i inntaksåret. Dersom du ønsker inntak til et utdanningsprogram eller programområde som ikke finnes i din inntaksregion, kan du søke inntak til en inntaksregion som har dette tilbudet.

Søkere fra hele landet stiller likt ved søking til landslinjer og de statlige samiske skolene i Karasjok og Kautokeino. På de to sistnevnte skolene har samisk ungdom førsterett.

Dersom du ikke har rett til videregående opplæring, kan du fortsatt søke om inntak, men du vil prioriteres etter søkere med rett.

Hva kan du søke på?

Du finner oversikt over opplæringstilbudene i fylket på vilbli.no eller i denne oversikten over opplæringstilbud 2021-2022. (XLSM, 339 kB)

Hvis et av dine ønsker blir lagt ned, tar vi kontakt med deg for ny søknad.

Veien videre

Du har ansvar for at innholdet i din søknad er oppdatert. Ta kontakt med inntakskontoret ved endringer eller feil, både før og etter frister. Hvis du ikke er folkeregistrert i Troms og Finnmark per 1. mars, må du dokumentere flytting innen 15. juni.

Viktige svarfrister

Uke 28 Søkere med ungdomsrett og prioriterte gjesteelever får svar på søknaden i VIGO.

Uke 29 Siste frist for å svare på første inntak.

Uke 30 Søkere på venteliste (ungdomsrett) og øvrige søkere (fullføringsrett, voksenrett, ikke-rett og gjesteelever) får svar på søknaden i VIGO. Merk at ventelister er veiledende, og kan variere mellom inntakene. Du kan gå lengre ned i ventelista på grunn av feil eller endringer mellom inntakene, som er hjemlet i lov og forskrift.

Uke 31 Siste frist for å svare på andre inntak.

Uke 32 Skolene overtar inntaks- og ventelistene. Søkere som ikke har holdt seg til frister, kan nå ta kontakt med skolene for å føre seg opp på eventuelle ventelister.

Uke 34  Første skoledag. Hvis du ikke møter opp, kan du miste retten til mottatt skoleplass.

Tilbud om skoleplass

Vær forberedt på at du kan få tilbud om skoleplass på andre skoler enn dine oppsatte skoleønsker hvis du ikke har nok karakterpoeng å konkurrere inn med. Hvis du ikke svarer på et tilbud, mister du plassen. Takker du nei til et tilbud, er du ikke lenger garantert skoleplass.

Bestemmelser for enkelte skoler og yrker

Noen studieretninger har spesielle bestemmelser for opptak. Les mer under.

Kontakt

Sentralbord: Telefon 77 75 50 00
Inntak: Spørsmål om inntak? Her finner du skjema for å ta kontakt.

Se også

Søknader og skjema for utdanning vest (Troms)

Søknader og skjema for utdanning øst (Finnmark)

Til toppen