Slik søker du skoleplass

Har du fullført grunnskole og er klar for videregående opplæring? Dette trenger du å vite for å søke skoleplass.

Hvor kan du søke?

Søkere med ungdomsrett i Troms og Finnmark har etter søknad rett til videregående opplæring i fylket. Ungdomsretten gjelder også de med bostedsadresse på Svalbard. Det nye fylket består av fem inntaksregioner:

  • Finnmark
  • Sør-Troms      
  • Midt-Troms       
  • Tromsø       
  • Nord-Troms

Du har rett til inntak til en skole i inntaksregionen du er bostedsregistrert i Folkeregisteret per 1. mars i inntaksåret. Dersom du ønsker inntak til et utdanningsprogram eller programområde som ikke finnes i din inntaksregion, kan du søke inntak til en inntaksregion som har dette tilbudet.

Søkere fra hele landet stiller likt ved søking til landslinjer og de statlige samiske skolene i Karasjok og Kautokeino. På de to sistnevnte skolene har samisk ungdom førsterett.

Dersom du ikke har rett til videregående opplæring, kan du fortsatt søke om inntak, men du vil prioriteres etter søkere med rett.

Hva kan du søke på?

Du finner oversikt over opplæringstilbudene i fylket på vilbli.no. Hvis en av dine ønsker blir lagt ned, tar vi kontakt med deg for ny søknad.

Se opplæringstilbudene i Troms og Finnmark her (XLSX, 291 kB)

Slik søker du

I uke 2 er søknadsportalen vigo.no åpen for søking til videregående opplæring. Frist for å søke om ordinær skole- eller læreplass er 1. mars. Frist for å søke om fortrinnsrett, individuell vurdering, som minoritetsspråklig søker eller som lærekandidat er 1. februar.

Søk om videregående opplæring på vigo.no her

Hvordan søke læreplass

Alle søknadsskjemaer i Utdanning øst

Veien videre

Du har ansvar for at innholdet i din søknad er oppdatert. Ta kontakt med inntakskontoret ved endringer eller feil, både før og etter frister. Hvis du ikke er folkeregistrert i Troms og Finnmark per 1. mars, må du dokumentere flytting innen 15. juni.

Viktige svarfrister

Vær obs på

Vær forberedt på at du kan få tilbud om skoleplass på andre skoler enn dine oppsatte skoleønsker, hvis du ikke har nok karakterpoeng å konkurrere inn med. Hvis du ikke svarer på et tilbud, mister du plassen. Takker du nei til et tilbud, er du ikke lenger garantert skoleplass.

Bestemmelser for enkelte skoler og yrker

Noen studieretninger har spesielle bestemmelser for opptak. Les mer under.

Bestemmelser for enkelte skoler og yrker

Kontakt

Sentralbord: Telefon 77 75 50 00
Inntak: Via kontaktskjemaer
 

Til toppen