Slik søker du skoleplass

Har du fullført grunnskole og er klar for videregående opplæring? Dette trenger du å vite for å søke skoleplass.

Ordinær søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke om ordinær skole- eller læreplass er 1. mars. Søknadsportalen vigo.no åpner for søking til videregående opplæring i uke 1.

Søk om videregående opplæring på vigo.no

Veileder VIGO søknad (PDF, 3 MB)

Frist 1. februar

Frist for å søke om fortrinnsrett, individuell vurdering, som minoritetsspråklig søker eller som lærekandidat er 1. februar.

All søking til videregående opplæring skal gjøres i elektronisk søknadsskjema på www.vigo.no 

Slik søker du læreplass

Hvor kan du søke?

Søkere med ungdomsrett i Troms og Finnmark har etter søknad rett til videregående opplæring i fylket. Ungdomsretten gjelder også de med bostedsadresse på Svalbard.

Troms og Finnmark består av syv inntaksregioner:

  • Sør-Troms      
  • Midt-Troms       
  • Tromsø       
  • Nord-Troms
  • Vest-Finnmark
  • Midt-Finnmark
  • Øst-Finnmark

Du har rett til inntak til en skole i inntaksregionen du er bostedsregistrert i Folkeregisteret per 1. mars i inntaksåret. Dersom du ønsker inntak til et utdanningsprogram eller programområde som ikke finnes i din inntaksregion, kan du søke inntak til en inntaksregion som har dette tilbudet. Se §3 i lokal forskrift.

Søkere fra hele landet stiller likt ved søking til landslinjer og de statlige samiske skolene i Karasjok og Kautokeino. På de to sistnevnte skolene har samisk ungdom førsterett.

Dersom du ikke har rett til videregående opplæring, kan du fortsatt søke om inntak, men du vil prioriteres etter søkere med rett.

Hva kan du søke på?

Du finner oversikt over opplæringstilbudene i fylket på vilbli.no 
eller i Opplæringstilbud 2022-2023 (XLSM, 307 kB)

Hvis et av dine ønsker blir lagt ned, tar vi kontakt med deg for ny søknad.

Veien videre

Du har ansvar for at innholdet i din søknad er oppdatert. Ta kontakt med Fylkeskommunen ved endringer eller feil, både før og etter frister. Hvis du ikke er folkeregistrert i Troms og Finnmark per 1. mars, må du dokumentere flytting innen 15. juni.

Viktige svarfrister

Uke 27/28 Søkere med ungdomsrett og prioriterte gjesteelever får svar på søknaden i VIGO.

Uke 28/29 Siste frist for å svare på første inntak er 7 dager etter mottatt tilbud.

Uke 29/30 Søkere på venteliste (ungdomsrett) og øvrige søkere (fullføringsrett, voksenrett, ikke-rett og gjesteelever) får svar på søknaden i VIGO. Merk at ventelister er veiledende, og kan variere mellom inntakene. Du kan gå lengre ned i ventelista på grunn av feil eller endringer mellom inntakene, som er hjemlet i lov og forskrift.

Uke 30/31 Siste frist for å svare på andre inntak er 7 dager etter mottatt tilbud.

Uke 31/32 Skolene overtar inntaks- og ventelistene. Søkere som ikke har holdt seg til frister, kan nå ta kontakt med skolene for å føre seg opp på eventuelle ventelister.

22. august  Første skoledag. Hvis du ikke møter opp, kan du miste retten til mottatt skoleplass.

Tilbud om skoleplass

Du kan få tilbud om skoleplass på en annen skole i din inntaksregion enn den skolen du har søkt på. Dette er avhengig av karakterpoengene dine, jf. § 3-1, sjette ledd, i opplæringsloven.

For at du skal være sikret en skoleplass, anbefaler vi at du svarer JA på tilbud om skoleplass og ventelisteplass

Bestemmelser for enkelte skoler og yrker

Noen studieretninger har spesielle bestemmelser for opptak. Les mer under.

Kontakt

Sentralbord: Telefon 77 75 50 00
Inntak: Spørsmål om inntak? Her finner du skjema for å ta kontakt.

Se også

Søknader og skjema for utdanning vest (Troms)

Søknader og skjema for utdanning øst (Finnmark)

Til toppen