Fraværsreglement Finnmark

Gyldig fra: 01.08.2019 og ut skoleåret 2019/2020. Evalueres før skoleåret 2020/2021.

Godkjent av: Opplæringssjef Margunn Blix

Ansvarlig saksbehandler: Rådgiver Carl Philip Wahlberg Lund

Grunnlagsdokumenter (lover og forskrifter, rundskriv):

Forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd, Forskrift til opplæringsloven § 3-47 og Rundskriv Fraværsgrense Udir-3- 2016

Til toppen