Fraværsreglement Finnmark

Gyldig fra: Skoleåret 2023/2024

Godkjent av: Opplæringssjef Margunn Blix

Ansvarlig saksbehandler: Rådgiver Elisabeth Hegge

Sist revidert: 17.08.2023

Grunnlagsdokumenter (lover og forskrifter, rundskriv):

Forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd, Forskrift til opplæringsloven §§3-8, 3-9 og Rundskriv Fraværsgrense Udir-3- 2016

Til toppen