Fraværsreglement Finnmark

6 Ansvar og myndighet

Opplæringssjef/rektor/kontaktlærer/faglærer har ansvar for at prosedyren blir fulgt. Reglementet forutsetter at skolene definerer ansvar og oppgaver og setter dem inn i et årshjul.

Til toppen