Fraværsreglement Finnmark

1 Bakgrunn

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og redusere fravær.

Udokumentert fravær over 10 % i et fag vil som hovedregel medføre at eleven ikke har rett til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at eleven likevel får karakter.

Retningslinjene for 10 % fraværsgrense er komplekse og forutsetter at det utøves skjønn på flere områder. Rundskriv Udir-3-2016 inneholder mange presiseringer. Finnmark fylkeskommunes fraværsreglement og rutiner for fraværsføring gir ytterligere avklaringer.

Kunnskapsdepartementet skal være i løpende dialog med KS for å sikre at ordningen blir minst mulig byråkratisk. Det vil også bli satt i gang følgeforskning. Departementet vil foreta en gjennomgang og revurdering av ordningen med fraværsgrense i 2019.

Til toppen