Fraværsreglement Finnmark

4 Begrepsavklaringer

Dokumentert fravær: Fravær som kan unntas fraværsgrensen. Dokumentert fravær skal likevel føres
på vitnemålet. Det er implisert i begrepet at rektor har godkjent dokumentasjonen. 

Udokumentert fravær: Fravær som teller inn på fraværsgrensen. Udokumentert fravær skal føres på vitnemål. Rektor kan gjøre unntak på grunnlag av årsaken til fraværet.

Begrepene gyldig og ugyldig fravær brukes ikke.

Til toppen