Fraværsreglement Finnmark

2 Formål

Hensikten med fraværsreglementet er å gi utfyllende bestemmelser og legge grunnlag for en felles forståelse og felles rutiner for fraværsføring i de videregående skolene i Finnmark. Som hovedregel henvises til rundskriv Udir-3-2016 og forskrift til opplæringsloven.

Til toppen