Fraværsreglement Finnmark

9 Konsekvenser av fravær

  • Dersom udokumentert fravær overstiger 10 % vil/kan dette medføre at eleven ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget.
  • Dersom fraværet blir for stort, kan grunnlaget for å sette termin- og/eller standpunktkarakterer mangle. Dette gjelder uansett grunn til fraværet. Skyldes fraværet dokumentert sykdom, vil faglærer kunne legge til rette for ekstra vurderingssituasjoner for å få fastsatt karakter. Likevel kan svært høyt fravær uavhengig av årsak føre til at eleven ikke får karakter.
  • Elever som ikke får standpunktkarakterer vil få eventuell eksamenskarakter annullert i faget.
  • Ikke varslet fravær regnes som anmerkning. Dette kan medføre at karakteren i orden blir nedsatt.  
  • I følge Lånekassens regelverk kan støtte fra Lånekassen falle bort dersom eleven har mer enn 20 dager fravær per termin.
Til toppen