Fraværsreglement Finnmark

11 Søknad om godkjenning av dokumentert fravær

Se side 8 i dokumentet om fraværsreglement for Finnmark (PDF, 932 kB)

Til toppen