Ordensreglement Finnmark

Ordensreglementet for de fylkeskommunale videregående skolene i Utdanning øst, Finnmark, er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven §§ 9 A-9, 9 A-10 og 9 A-11. Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato iht. fylkesrådets vedtak av samme dato.

Til toppen