Ordensreglement Finnmark

§ 1 Formål

At alle elever i videregående skole i Utdanning øst skal oppleve «eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring», jf. opplæringslovens § 9A-2.

Ordensreglementet inneholder regler som skal sikre samarbeid, engasjement, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet.

Reglementet inneholder:

  • regler om orden og atferd
  • sanksjoner ved brudd
  • saksbehandlingsregler
Til toppen