Ordensreglement Finnmark

§ 2 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for elever ved alle de fylkeskommunale videregående skolene i Utdanning øst, Finnmark. Reglementet gjelder i skolens bygninger og uteområder, samt ved opplæring som er organisert av skolen utenfor skolens områder.

I tillegg gjelder ordensreglementet også for elever ved voksenopplæringa, lærlinger, hospitanter, studenter ved fylkets fagskoler og andre når opplæringen foregår i regi av skolen.

Til toppen