Ordensreglement Finnmark

§ 7 Klageinstans

Klageinstans for vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/eller tap av rett til videregående opplæring er Statsforvalteren i Troms og Finnmark. For øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans. Alle klager skal sendes til skolen v/rektor.

Til toppen