Ordensreglement Finnmark

§ 8 Andre regler

For spesielle forhold som ikke dekkes av nasjonale lover og forskrifter eller Utdanning østs (Finnmark) ordensreglement, kan skoleutvalget ved den enkelte skole vedta egne regler. Slike regler kan blant annet omfatte:

 • IKT-reglement
 • Reglement for PC
 • Reglement for bibliotek
 • Reglement for læremidler
 • Parkeringsbestemmelser
 • Bruk av spesialrom
 • Ekskursjonsreglement
 • Verkstedregler og andre sikkerhetsregler
 • Regler for heldagsprøver
 • Elevhybler og internat
 • Tolkning av fraværsreglene i § 3-45 i forskrift til opplæringsloven
Til toppen