Sommerskole, begrepskurs og høstkurs

Sommeren 2020 arrangerer Utdanning Vest sommerskole etterfulgt av eksamen i utvalgte fag ved utvalgte skoler. Høsten 2020 arrangerer Utdanning Vest høstkurs

Sommerskole

Periode 3 -13 august:

 • Sommerskolen og begreps- kurset går over to uker 3 -13 august.
 • Behov for et forkurs i faglige begreper
 • Elever på sommerskole må selv besørge transport til/fra sommerskoletilbudet de deltar på.

Krav til deltakelse på sommerskole:

Sommerskolen er kun for elever som har krav på ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS) og som har:

 • ikke bestått/ karakteren 1 i standpunkt for matematikk og naturfag, eller
 • ikke bestått/ karakteren 1 til lokalt gitt eksamen i de samme fagene eller
 • dokumentert fravær fra eksamen

Krav til deltakelse på begrepskurs:

Begrepskursene på Ishavsbyen er for minoritetsspråklige som ønsker å lære faglige begreper og ord knyttet til følgende yrkesfaglige retninger: Helse- og oppvekst og Teknikk og industriell produksjon.

Påmeldingsfrist 10. juli

Meld deg på sommerskole/begrepskurs

 • Påmeldingen til Naturfag og Matematikk 1P- Y vil samtidig gjelde som oppmelding til eksamen som vil finne sted 14. august
 • Elever som tildeles plass, vil bli tilskrevet med informasjon om tid og sted
 • Det settes en minimumsgrense på 5 påmeldte kandidater for å kunne sette i gang sommerskole i hver enkelt faggruppe
 • Elever som er oppmeldt til eksamen i august har brukt sin rett til ny/særskilt eksamen i faget

Fag som tilbys på sommerskolen:

Ishavsbyen videregående skole 

 • Naturfag (Vg1 yrkesfag)
 • Matematikk 1P-Y (Vg1 yrkesfag)
 • Begrepskurs for minoritetsspråklige, Helse- og oppvekstfag
 • Begrepskurs for minoritetsspråklige, Teknikk og industriell produksjon

Stangnes videregående skole

 • Naturfag (Vg1 yrkesfag)
 • Matematikk 1P-Y (Vg1 yrkesfag)

Senja videregående skole

 • Matematikk 1P-Y (Vg1 yrkesfag med eksamen)
 • Matematikk 1P (uten eksamen)
 • Matematikk 1T (uten eksamen)
 • Matematikk 2P-Y (uten eksamen)
 • Matematikk 2P (uten eksamen)

Høstkurs

Tilbud til lærlinger som mangler teori (fellesfag) fra Vg2 yrkesfag (norsk, samfunnsfag og engelsk).

 • Dersom du er lærling, og har en godkjent lærekontrakt med merknad om manglende teori (fellesfag), gir fylkeskommunen tilbud om opplæring i et høstkurs 2020. Tilbudet blir gitt i fellesfag på Vg2-nivå ved fire ulike skoler i fylket.
 • Oppstart av kursene vil bli i begynnelsen av september, men fastsettes endelig av den enkelte skole; Stangnes Rå vgs, Bardufoss vgs, Ishavsbyen vgs og Nord- Troms vgs.
 • Etter forskriftene §§ 3-44, 3-51 og 3-67 kan det i gitte tilfeller gis fritak fra kravet om bestått i fag for å avlegge fag/- svenneprøve og utstedelse av sluttdokumentasjon etter gjennomført prøve. Les mer informasjon

Påmeldingsfrist 14. august

Meld deg på høstkurs

Til toppen