Sommerskole, formidlingskurs og begrepskurs

Sommeren 2023 arrangeres det i Troms sommerskole etterfulgt av eksamen i enkelte fag ved utvalgte skoler. Ta kontakt med din nærskole for å sjekke hvilket tilbud de har. 

Her finner du en oversikt over våre skoler

I 2023 arrangeres det fire ulike kurs ved sommerskolen i Troms: 

  • Eksamenskurs
  • Formidlingskurs
  • Begrepskurs
  • Intensivkurs i norsk

Eksamenskurs

Ny eksamen

Elever i videregående opplæring som får karakteren 1 ved ordinær eksamen har rett til en ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen.

Eleven skal da avlegge eksamen i den samme fagkoden.

Utsatt eksamen

Elever eller privatister i videregående opplæring som har dokumentert fravær ved eksamen (ordinær eksamen, særskilt eksamen, ny eksamen eller utsatt eksamen) har rett til å ta første etterfølgende eksamen.

Ved utsatt eksamen i et trekkfag, skal trekking av fag gjøres på nytt. Det kan for eksempel resultere i at eleven trekkes i det samme faget, men i en annen eksamensform.

Særskilt eksamen

Elever i videregående opplæring som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter og ikke blir trukket ut til eksamen i faget, har rett til særskilt eksamen i faget.

Ved særskilt eksamen gjelder følgende:

  • I fag der det er én standpunktkarakter og to mulige eksamensformer (som for eksempel for matematikk 1T og engelsk vg1) skal det trekkes til særskilt eksamen (skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk).
  • I fag med én eksamensform per standpunktkarakter (som for eksempel norsk sidemål skriftlig eller fremmedspråk muntlig), skal det ikke trekkes, men eksamen skal avholdes i den delen av faget som eleven har fått karakteren 1 i standpunkt.

Retten til særskilt eksamen gjelder i alle fag, også fag som ikke har en eksamensordning for elever. Dette gjelder også yrkesfaglig fordypning.

Formidlingskurs

Skolene rekrutterer deltakere og kan få lister fra fylkeskommunen over søkere som ikke er formidlet til læreplass innen 1. juni.

Skolen har ansvar for å kartlegge hvem tilbudet er aktuelt for, gi informasjon og ta inn elever til kursene. Innhold og organisering av tilbudet organiseres av den enkelte skole.

Begrepskurs

Begrepskurset er rettet mot minoritetsspråklige elever og voksne kandidater som er tatt inn til ordinær videregående opplæring. 

Begrepskurset skal bidra til å forberede elever og kandidatene til det spesifikke utdanningsprogrammet de er tatt inn til.

Intensivkurs norsk

Kurset er for minoritetsspråklige elever og voksne kandidater som er tatt inn til ordinær videregående opplæring. Intensivkurset skal bidra til å styrke kandidatenes norskferdigheter.

Både begrepskurs og intensivopplæring i norsk kan også inneholde noe generelt om videregående opplæring. Dette kan for eksempel være fag- og timefordeling, fraværsregler og annet det kan være fint å være forberedt på før skolestart. 

Begreps- og intensivkurs i norsk kan kombineres.

Til toppen