Samarbeid med Nav om innsats for ungdom

Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider med NAV om å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring og å sikre god oppfølging av dem som ikke er i skole eller jobb.

I juni 2020 inngikk fylkeskommunen to avtaler med NAV om samarbeidet: Ungdomsavtalen og Samarbeid om opplæring. 

Ungdomsavtalen

Avtalens formål er å bidra til at ungdom fullfører videregående opplæring, og at det utvikles et godt samarbeid om oppfølging av ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid.

Formålet er videre å styrke samarbeidet mellom NAV-kontor, Oppfølgingstjenesten og de videregående skolene.

Les hele ungdomsavtalen her (PDF, 276 kB)

Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er ikke eid av Troms og Finnmark fylkeskommune. Disse skolene har egne ungdomsavtaler med NAV og oppfølgingstjenesten (OT) i fylkeskommunen.

Ungdomsavtale: Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino (PDF, 422 kB)

Ungdomsavtale: Samisk videregående skole i Karasjok (PDF, 3 MB)

Samarbeid om opplæring

Denne avtalen skal sikre et godt samarbeid mellom NAV og Troms og Finnmark fylkeskommune om opplæring for arbeidssøkere fram til de når fagbrev, kompetansebevis eller fagskoleutdanning.

Det skal samarbeides om karriere- og utdanningsveiledning, etablering av rutiner for praksis- og realkompetansevurderinger, avklaring av rettsspørsmål, samt etablering av rutiner for samarbeide om tilgjengelige skoleplasser.

Her finner du hele avtalen: Samarbeid om opplæring (PDF, 275 kB)

Til toppen