Hvem kan søke?

Søkere med voksenrett

  • fyller 25 år eller mer i søknadsåret
  • kan dokumentere fullført grunnskole eller tilsvarende
  • har folkeregistrert bostedsadresse i Troms eller Finnmark
  • ikke har fullført videregående opplæring tidligere

Søkere uten rett

Voksne søkere uten rett til videregående opplæring vil i den grad det er mulig få tilbud om videregående opplæring. Voksne søkere uten rett til videregående opplæring har ikke samme rettigheter som voksne med rett. Voksne søkere uten rett har ikke krav på ønsket sluttkompetanse. De som ønsker dette søker på samme måte som alle andre til videregående opplæring for voksne på VIGO.

Søkere med utenlandsk bakgrunn 

Hvis du er en søker med utenlandsk bakgrunn, må du sørge for at du har: 

  • norsk statsborgerskap eller lovlig oppholdstillatelse før du søker.
  • oversatt eventuelle vitnemål og arbeidsattester fra utlandet til norsk før du sender disse.
  • fullført norsk grunnskole eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk.

Dersom du ikke har har grunnskoleopplæring, ta kontakt med din bostedskommune for realkompetansevurdering eller skoletilbud på grunnskolenivå.

Det anbefales at du har norskkunnskaper på nivå med norskprøve B1.

Har du videregående opplæring med studiekompetanse fra et annet land, ta kontakt med Samordna opptak for godkjenning av studiekompetanse i Norge. Har du yrkeskompetanse fra et annet land, ta kontakt med NOKUT for informasjon og godkjenningsordninger. 

Til toppen