Slik søker du

For inntak til opplæringsløp høsten 2021, er fristen for å søke til opplæring for voksne 15.april 2021. 

Vi gjør oppmerksom på at voksne kan søke når som helst i året, men for at vi skal kunne garantere søknadsbehandling før oppstart til høsten, bør det søkes innen 15.april.

Når du skal søke om videregående opplæring for voksne og/eller realkompetansevurdering må du huske følgende:  

  • Send inn søknad på nettstedet vigo.no (velg Søknad for voksne/realkompetanse). Her finner du søknadsveiledning.
  • Last opp nødvendige vitnemål og arbeidsattester i eDialog eller send dem til oss per post eller e-post (merk med VKI VO).

Veien videre

Vi behandler din søknad innen 3 uker etter at vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon. Vi tar kontakt med deg for videre vurdering, kompetansebevis og/eller opplæringstilbud.  

 

Fag-svenneprøve:

Privatisteksamen:

  • For informasjon om eller oppmelding til eksamen. Oppmeldingsperioder: 1.-15. september og 15. januar - 1. februar.
Til toppen