Arbeidsstipend 2020: Nordnorsk litteratur

Sum: Kr. 100 000,-. Søknadsfrist: 1. februar 2020.

Elektronisk søknadsskjema

Bakgrunn

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvaliteten og produksjonen av litteratur i Nord-Norge. Det er opprettet et årlig arbeidsstipend på 100 000,- som skal styrke forfatteren og rekruttering av flere forfattere. Arbeidsstipendet skal gi nordnorske forfattere økonomisk mulighet til å skrive skjønnlitteratur. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen vises frem og ser seg selv. God skjønnlitteratur skaper oppmerksomhet om landsdelen, og vekker en stolthet for Nord-Norge som er med på å skape identitet og tilknytning til landsdelen.

Nordnorsk litteraturstrategi forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark og er en del av Den nordnorske kulturavtalen. Les litteraturstrategien på fylkesbibliotekets nettsider

Kriterier for å søke arbeidsstipend

  • Produksjonen som utarbeides må være skjønnlitterær
  • Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
  • Forfatteren må være aktiv som forfatter
  • Forfatteren må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon

Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 20 sider som lastes opp i søknadsskjemaet. Søkeren må laste opp fullstendig CV og må gi en beskrivelse for hvordan stipendet skal brukes. Søkeren skal benytte elektronisk søknadsskjema for arbeidsstipend.

Mottakelse av andre stipender kan påvirke mulighet for å bli tildelt dette arbeidsstipendet.

Tildeling

Arbeidsstipendet offentliggjøres i forbindelse med større litteraturarrangement i landsdelen.

Mottaker av arbeidsstipendet blir kontaktet av fylkesbiblioteket med sekretariat for Nordnorsk litteraturstrategi ca. 2 mnd. etter søknadsfristen. Mottaker publiseres i media. Offisiell overrekkelse skjer ved et aktuelt litteraturarrangement i landsdelen.

Arbeidsstipendet vil utbetales som en engangssum.

Fylkesbiblioteksjefene utnevner en jury på 3-4 personer som vil stå for den endelige innstillingen. Finnmark fylkesbiblioteket (fylket med sekretariat for litteraturstrategien) er sekretær for komiteen i 2019-2020. Komiteen må ha konsensus om tildelingen, og kun en person kan få arbeidsstipendet.

Stipendmottaker må levere skriftlig rapport om hvordan arbeidsstipendet er benyttet innen 1. desember 2020.

Kontakt

Sunniva Knutsen
Telefon: 78 96 59 25 / 482 04 998

Til toppen