Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Ordningen gjelder i 2020 for kommuner i tidligere Troms fylkeskommune. 

Mål

Bidra til god og nødvendig infrastruktur for friluftsliv i nærmiljøet. Dette gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper og raste- og bålplasser, fiskeplasser og utsiktspunkt. Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuk, klopping, bord og benker, og som ikke støttes av spillemiddelordningen.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og friluftsråd med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. I 2020 kan kun tidligere Troms-kommuner søke på denne ordningen.

Hvordan søke? 

Her finner du elektronisk søknadsskjema. Når du åpner lenka får du to alternativer. Velg alternativet "Direkte til skjema". 

Søknader må leveres via elektronisk søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmesider.Se retningslinjer for søknaden her (PDF, 366 kB).

Søknadsfrist

1. februar 2020.

Kontakt

Eivind Høstmark Borge
Rådgiver friluftsliv
Send e-post
Telefon kontor: 77 78 81 79 

Til toppen