Arbeidsstipend 2021: Nordnorsk litteratur

Stipend for 2021 lyses ut 1. desember 2020.

Bakgrunn

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvalitet og produksjonen av litteratur i Nord-Norge. De nordnorske fylkeskommunene har oppretta et årlig arbeidsstipend på 100 000 kroner, som skal gi nordnorske forfattere økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God skjønnlitteratur skaper oppmerksomhet om landsdelen, og vekker en stolthet for Nord-Norge som er med på å skape identitet og tilknytning til landsdelen. 

Nordnorsk litteraturstrategi forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark. Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen

Kriterier for å søke arbeidsstipend

  • Produksjonen som utarbeides må være skjønnlitterær
  • Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
  • Forfatteren må være aktiv som forfatter
  • Forfatteren må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon

Søknad

  • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema. Lenke til skjema kommer når stipendet lyses ut.
  • Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i.
  • Søkeren må legge ved CV relevant for søknaden og beskrive hvordan stipendet skal brukes.
  • Søknadsfrist 1. mars 2021

Jury

Juryen består av to representanter fra forfattermiljøet og en representant fra fylkesbibliotek. Juryen velger stipendmottaker. Når juryen har fattet vedtak, vil stipendmottakeren bli informert. 

Tildeling

Når arbeidsstipendet overrekkes, offentliggjøres det hvem mottakeren er. Overrekkelsen skjer i forbindelse med bransjetreff for litteraturfeltet, som arrangeres i slutten av juni under Festspillene i Nord-Norge (FINN) i Harstad.  

Kontakt

Troms og Finnmark fylkesbibliotek  
Aud Tåga 
rådgiver, kontorsted Tromsø  
telefon: 77 78 82 23 

Til toppen