Bevaringsprogrammet for verdensarv – Struves meridianbue

Søknadsfrist 10. januar.

Det kan søkes tilskudd til Struves meridianbue gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for verdensarv (Kap. 1429 post 79). Målene med bevaringsprogrammet er å forvalte stedene på UNESCOs verdsarvliste i tråd med forpliktelsene i UNESCOs verdensarvkonvensjon og de internasjonale retningslinjene fra UNESCO, samtidig som verdensarvstedene skal utvikles som eksempler på den beste forvaltningen av natur- og kulturminner i Norge.

Det kan søkes om tilskudd til:

Tilskudd gis til private eiere og forvaltere av steder som står på UNESCOs verdensarvliste. Tilskudd kan gis til sikring, istandsetting, overvåking og andre nødvendige tiltak. I spesielle tilfeller kan midlene brukes til tiltak som indirekte medfører sikring av verdensarven.

Det er også mulig for fylkeskommunene på vegne av eiere å søke om midler til større oppgaver. For å få tilskudd er det en forutsetning at tiltaket er i tråd med målet for ordningen.

Krav til søknad og rapportering

Krav til søknad og rapportering følger generelle krav til tilskudd til kulturminnetiltak i henhold til Kap. 1429 post 79. Les mer her om innhold i søknad og rapportering her

Søknadsfrist 10. januar. Søknad sendes på e-post til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kontakt

Marit Reiersen
Seniorrådgiver kulturvern
Send e-post
78 96 30 75

Til toppen