Tilskudd til istandsetting av verneverdige og freda bygg og anlegg

Det finnes flere muligheter for å søke på midler til å sette i stand gamle hus og anlegg. Her finner du oversikt over statlige og fylkeskommunale ordninger.

Tilskudd til istandsetting av verneverdige og freda bygg og anlegg

Til toppen