VIT - Virkemidler for FoU og Innovasjon i Troms

VIT er et samarbeid mellom tidligere Troms fylkeskommune og Forskningsrådet. VIT inngår i Forskningsrådets FORREGION-program, og tilbyr en rekke virkemidler for å skape samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø. Målet er å bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Troms.

Gjennom VIT tilbys følgende virkemidler: Kompetansemegling, forprosjekt i bedrift og personmobilitet. Virkemidlene skal brukes i FoU-prosjekter, og er et lavterskeltilbud for virksomheter i Troms som ønsker å bruke ny kunnskap til å styrke egen drift.

Mer informasjon om de ulike virkemidlene og prosjektets satsningsområder finnes på VITs nettside.

Mer informasjon om Forskningsrådets FORREGION-program finnes på Forskningsrådets nettside.

Søkerveiledning forprosjekt i bedrift

Forprosjekt i bedrift er et virkemiddel for bedrifter som ønsker å kjøpe inn forskningskompetanse til et utviklingsprosjekt i egen virksomhet. Tiltaket er rettet mot bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Bedrifter innen følgende næringer prioriteres: Marine ressurser, leverandørindustri, reiseliv og rom/jord.

Gjennom ordningen kan det søkes om finansiering til innkjøp av forskningskompetanse. VIT kan støtte inntil 80% av budsjetterte prosjektkostnader, maksimalt 320 000 kr. Bedriften må stille med minimum 20% egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats. Minst 80 prosent av støtten fra VIT til prosjektet skal brukes til kjøp av FoU-tjenester.

Bedrifter som ønsker å søke om forprosjektmidler må ta kontakt med kompetansemegler eller prosjektleder i VIT i forkant av søknad.

Kompetansemegleren kan bidra med å finne riktig forskningsmiljø og gi gode råd om utforming av prosjektet. Kontaktinformasjon til våre kompetansemeglere finnes på VITs nettsider.

Mer informasjon om forprosjekt i bedrift finnes på Forskningsrådets nettside.

Det er løpende søknadsfrist.

Forventet saksbehandlingstid: 2-4 uker

Søkerveiledning:

  1. Søker kontakter kompetansemegler eller prosjektleder i VIT for å diskutere prosjektet

  2. Søker oppretter og fyller ut en elektronisk søknad via utlysningen på Forskningsrådets nettsider. Søknaden har 3 obligatoriske vedlegg:

Forskningsrådet sender søknadsdokumentene til fylkeskommunen som vurderer søknaden og innstiller den til bevilgning eller avslag. Basert på fylkeskommunens innstilling, bevilger eller avslår Forskningsrådet prosjektet. Fylkeskommunen informerer søker om vedtaket og sender bevilgnings- eller avslagsbrev.    

Kontakt

Ina-Helene Olsen, prosjektleder

Telefon kontor: 77 78 80 40

Kompetansemeglere

Gratis veiledning til bedrifter.

Klikk for stort bilde 

Til toppen