Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Ordninga har søknadsfrist 1. februar. Søknad sendes Miljødirektoratet.

Mål

Medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Hvem kan søke? 

Frivillige organisasjoner registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) og interkommunale friluftsråd.

Tiltak som stimulerer direkte til friluftslivsaktivitet er prioritert, for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av enkelt turutstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene (grense på ca 5 000 kroner).

Utfyllende informasjon er å finne på Miljødirektoratet

Hvordan søke? 

Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på Miljødirektoratet

Ved behov for hjelp til å opprette en søknad, ta kontakt med ESS-hjelpen på telefon: 951 23 500 eller e-post: esshjelp@miljodir.no

Man kan ikke registrere søknad som privatperson når man søker på vegne av en organisasjon. Det skal registreres som "foretak/enhet" og ikke som privatperson.

Søknadsfrist 

1. februar.

Fordeling av tilskudd 2021 - rapportering og utbetaling

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har den 11.05.2021 tildelt 1 737 760 kroner i tilskudd for 2021. 

Se fordelingen av tilskuddene her (PDF, 206 kB)

Alle søkere vil motta brev med svar på sin søknad. Nærmere informasjon om rapportering og utbetaling vil fremgå i brevet.

Utbetalingsanmodning (PDF, 392 kB) kan benyttes dersom e-faktura ikke er mulig.

Til toppen