Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Ordningen gjelder for kommuner i tidligere Troms fylkeskommune.

Mål

Bidra til god og nødvendig infrastruktur for friluftsliv i nærmiljøet.

Dette gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper, raste- og bålplasser, fiskeplasser, utsiktspunkt og lignende.

Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuker, klopping, bord og benker, og tiltak som ikke støttes av spillemiddelordningen.

Spillemiddelordningen kan blant annet benyttes til: dagsturhytte, gapahuk (min. kostnad kr. 75 000), universelt utformet sanitæranlegg (frittstående bygg med toalett og/eller dusj), turkart, baderamper for rullestol, skilting og merking av eksisterende turløyper (min. kostnad kr. 20 000), brutiltak (større tiltak hvor den enkelte brus kostnad overstiger kr. 150 000), turveier, -løyper og -stier. Les mer om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet her.

For tiltak som faller inn under kostnadsrammen og kriteriene til spillemidlene, anbefaler fylkeskommunen at det søkes spillemidler.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og friluftsråd med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret i tidligere Troms fylkeskommune.

Hvordan søke? 

Søknad sendes inn gjennom elektronisk søknadsskjema.

Send inn din søknad her

Retningslinjer 2023 - fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet (PDF, 130 kB)

Søknadsfrist

1. februar hvert år.

Rapportering

Her finner du elektronisk rapporteringsskjema

Rapporter må leveres via elektronisk søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmesider. Nærmere informasjon om rapportering og utbetaling fremgår i tilsagnsbrevet til de som mottar tilskudd.

Rapporteringsfrist: 15. november 2023.

E-faktura skal sendes inn med informasjon som fremkommer i tilsagnsbrevet.

Dersom din organisasjon ikke har etablert e-fakturasystem, finner du informasjon om fremgangsmåte her

Slik faktura sendes til: faktura@tffk.no

Utbetalingsanmoding

Unntaksvis kan utbetalingsanmodning benyttes: Skjema for utbetalingsanmodning finner du her

Utbetalingsanmodning sendes til postmottak@tffk.no

Til toppen