Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Ordningen gjelder i 2021 for kommuner i tidligere Troms fylkeskommune. 

Mål

Bidra til god og nødvendig infrastruktur for friluftsliv i nærmiljøet. Dette gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper og raste- og bålplasser, fiskeplasser og utsiktspunkt. Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuker, klopping, bord og benker, og tiltak som ikke støttes av spillemiddelordningen.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og friluftsråd med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. I 2021 kan kun tidligere Troms-kommuner søke på denne ordningen.

Hvordan søke? 

Her finner du elektronisk søknadsskjema. Når du åpner lenka får du to alternativer. Velg alternativet «Direkte til skjema». Søknadsskjemaet er foreløpig stengt, men åpner snart.

Retningslinjer 2021 - fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet (PDF, 130 kB)

Søknadsfrist

1. februar 2021.

Rapportering

Her finner du elektronisk rapporteringsskjema. Når du åpner lenka får du to alternativer. Velg alternativet «Direkte til skjema».

Rapporter må leveres via elektronisk søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmesider. Nærmere informasjon om rapportering og utbetaling fremgår i tilsagnsbrevet til de som mottar tilskudd.

Rapporteringsfrist: 15. november 2021.

E-faktura skal sendes inn med informasjon som fremkommer i tilsagnsbrevet.

Dersom din organisasjon ikke har etablert e-fakturasystem, finner du informasjon om fremgangsmåte her

Slik faktura sendes til: faktura@tffk.no.

Unntaksvis kan utbetalingsanmodning benyttes

Til toppen