Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Ordningen gjelder i 2022 for kommuner i tidligere Troms fylkeskommune.

Mål

Bidra til god og nødvendig infrastruktur for friluftsliv i nærmiljøet.

Dette gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper, raste- og bålplasser, fiskeplasser, utsiktspunkt o.l. 

Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuker, klopping, bord og benker, og tiltak som ikke støttes av spillemiddelordningen.

Spillemiddelordningen kan blant annet benyttes til: dagsturhytte, gapahuk (min. kostnad kr. 75 000), universelt utformet sanitæranlegg (frittstående bygg med toalett og/eller dusj), turkart, baderamper for rullestol, skilting og merking av eksisterende turløyper (min. kostnad kr. 20 000), brutiltak (større tiltak hvor den enkelte brus kostnad overstiger kr. 150 000), turveier, -løyper og -stier. Les mer her.

For tiltak som faller inn under kostnadsrammen og kriteriene til spillemidlene, anbefaler fylkeskommunen at det søkes spillemidler.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og friluftsråd med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. I 2022 kan kun tidligere Troms-kommuner søke på denne ordningen.

Hvordan søke? 

Søknad sendes inn gjennom elektronisk søknadsskjema.

Her finner du elektronisk søknadsskjema.

Retningslinjer 2022 - fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet (PDF, 125 kB)

Søknadsfrist

1. februar hvert år.

Rapportering

Her finner du elektronisk rapporteringsskjema

Rapporter må leveres via elektronisk søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmesider. Nærmere informasjon om rapportering og utbetaling fremgår i tilsagnsbrevet til de som mottar tilskudd.

Rapporteringsfrist: 15. november 2022.

E-faktura skal sendes inn med informasjon som fremkommer i tilsagnsbrevet.

Dersom din organisasjon ikke har etablert e-fakturasystem, finner du informasjon om fremgangsmåte her

Slik faktura sendes til: faktura@tffk.no

Utbetalingsanmoding

Unntaksvis kan utbetalingsanmodning benyttes: Skjema finner du her

Utbetalingsanmodning sendes til postmottak@tffk.no

Til toppen