Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.​

Tilskuddsordningen skal støtte prosjekter som legger til rette for etablerervirksomhet for innvandrere, spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn.

Tilskuddsordningen har til sammen kr. 290 000,- til fordeling årlig. 

Retningslinjer for ordningen ble vedtatt av fylkesrådet i Troms og Finnmark 11. mai 2021. 

Rettningslinjene finner du her (PDF, 114 kB)

Målgruppe

Målgruppe for tilskuddsordningen er innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn prioriteres.

Hvem kan søke støtte?

Kommuner som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere. Virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring.

Prosjekter med regional/lokal forankring prioriteres.

Slik søker du

Søknadsfrist 1. juni 2023. 

Søknad sendes på e-post til: 

Søkere fra Troms:  keilin.dahlmoe@tffk.no og postmottak@tffk.no merket "Integrering".

Søkere fra Finnmark: erle.holmvarsi@tffk.no og postmottak@tffk.no merket «Avd. VKI integrering».

Benytt dette søknadsskjemaet (DOCX, 42 kB)

Søknaden må inneholde

  • Tydelige mål og forventet resultat for prosjektet
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet
  • Beskrivelse av planlagte aktiviteter, inkludert plan for opplæring/oppfølgning av innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som nylig har startet egen bedrift
  • Budsjett i samsvar med aktiviteter
  • Finansieringsplan
  • Plan for rekruttering av deltakere i prosjektet (inkludert eventuell plan for særskilt rekruttering av kvinner) 
  • Målgruppe/geografisk område for prosjektet 
  • Planlagte møteplasser/samarbeidsarenaer 
  • Beskrivelse av søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet 

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav.

Til toppen